Elementy systemu
Styromat

Elementy podstawowe

Płyta duża

1159 x 694 mm
dostępne gr. 62 mm,
92 mm, 112 mm

Płyta mała

652 x 694 mm
dostępne gr. 62 mm,
92 mm, 112 mm

Narożnik

242 x 242 x 694 mm
dostępne gr. 62 mm,
92 mm, 112 mm

Nadproże

242 x 121 x 694
dostępne gr. 62 mm,
92 mm, 112 mm

 

Elementy dodatkowe

Płyta duża

Płyta z pionowym pasem i wym. 1159 x 694 mm dostępne gr. 62, 92, 112 mm

Płyta duża

Płyta z układem równoległym wym. 1030 x 694 mm dostępne gr. 62, 92, 112 mm

 

Elementy uzupełniające

Aluminiowa listwa
startowa dostosowana
do grubości płyty

Sznur poliuretanowy
oraz uszczelniacz
 

Łączniki SDF-S
 
 

Silikon
 
 

Zaprawa
do spoinowania